Oznámení o zveřejnění

Zpráva ze dne: 22.3. 2017

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 
•Schválený rozpočet obce
•Schválený rozpočtový výhled obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://obecteplysovice.cz/uredni_deska.aspa internetových stránkách obce http://obecteplysovice.cz/area.asp?place_id=5&area_id=32

 
•Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
•Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 
•Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na aktuální účetní období
•Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tento dokument byl zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

 

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:
•Návrh rozpočtu na další účetní období
•Schválený rozpočet na další účetní období
•Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
•Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
•Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
•Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
•Návrh závěrečného účtu
•Schválený závěrečný účet

 

Do listinné podoby dokumentů Obce Teplýšovice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Teplýšovice, Teplýšovice 25, 256 01 Benešov,  v úředních hodinách: pondělí 17.00 hod.-20.00 hod., čtvrtek 15.00 hod.-17.00 hod. 

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 23.6. 2017

Poskytnutí možnosti vyjádřit se k doplněným podkladům více zde »

Úřední deska 1.6. 2017

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2016 více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek