Charakteristika obce

Samosprávní územní celek Obec Teplýšovice tvoří šest místních částí Teplýšovice, Čeňovice, Humenec, Kochánov, Zálesí, Smilov řazeno sestupně dle velikosti sídla, počtu obyvatel, četnosti zastoupené občanské vybavenosti, významu sídel z pohledu celku.

Zeměpisná poloha

Ve Středočeském kraji, okresu Benešov je obec situována v severovýchodní oblasti Středočeské pahorkatiny v nadmořské výšce od 440 m n/m do 530 m n/m.


Využití krajiny a její ráz

Přes malebný,  kopcovitý ráz krajiny, kde jsou výrazně zastoupeny zalesněné plochy a obec v nich samostatně hospodaří na 80 ha ve svém majetku, je půda využita zejména pro zemědělkou činnost. Díky důmyslnosti předků jsou citlivým způsobem do krajiny začleněny četné rybniční plochy, v minulosti založené a do současné doby využívané, pro rybochov. Kaskáda čeňovických rybníků umožnila přírodě vytvořit významný krajinný prvek místního významu -biokoridor podél koryta Křešického potoka napříč správním územím. Vodní plochy se mimo uvedené vyskytují na území jako menší rybníky nicméně celkový jejich počet 18 se na celkové ploše podílí 14,8 ha.

Dostupnost

Pro územní celek obce a jeho občany je kladem výhodná poloha z pohledu dostupnosti okresního města Benešov vzdálené dvanáct kilometrů se všemi potřebnými institucemi, úřady, jehož Městský úřad je místnímu úřadu pověřený.
Poloha obce je strategická z pohledu šestikilometrové vzdálenosti od nejvýznamnější dopravní tepny v republice - dálnice D1, díky níž naše občany dělí od hlavního města České republiky Prahy pouhých třicet minut jízdy.
 
Správa územního celku

Obec je spravována prostřednictvím obecního úřadu se sídlem v Teplýšovicích. Nejvyšší orgán obce – obecní zastupitelstvo je od počátku nynějšího volební období sedmičlenné proti v minulosti devítičlennému. Starosta obce je z rozhodnutí OZ od 1.1.2007 historicky poprvé uvolněný na rozdíl od ostatních  funkcionářů a zastupitelů, kteří své funkce vykonávají jako neuvolnění.

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 27.3. 2017

Obecně závazná vyháška č. 1/2017 více zde »

Úřední deska 22.3. 2017

Oznámení o zveřejnění více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek