OS THC Javorové listy Teplýšovice

Občanské sdružení THC Javorové listy Teplýšovice bylo založeno v červnu 2002. Hlavní náplní činnosti tohoto sdružení je pořádání turnajů ve stolním hokeji. Na vysvětlenou -  stolní táhlový hokej je jedním z nejmladších sportů a v současné době má již svůj svaz v rámci Čes-kého svazu tělesné výchovy (ČSTV). THC Teplýšovice jsou řádným členem ČSTV a také řádným členem České Asociace Stiga Game (ČASG), která je pořadatelem Českého poháru ve stolním táhlovém hokeji. ČASG je také pořadatelem mistrovství ČR a organizátorem re-prezentace pro mistrovství světa a Evropy.
THC Teplýšovice mají v současné době 25 členů. Počtem členů se řadí na čtvrté místo v republice, mezi největší kluby z Prahy, Plzně, Třince a Příbrami. Teplýšovický klub pořádá již šestým rokem místní desetikolovou ligu. Během osmi let prošlo touto ligou téměř šedesát hráčů. Liga je zařazena do celostátní sítě třinácti regionálních lig spravovaných ČASG. Sou-časná členská základna klubu je rozložena z poloviny na starší 18ti let
a z poloviny do 15ti let. Z tohoto výčtu je patrné, že jde hlavně o mezigenerační zábavu
a sportovní vyžití. Výhodou stolního hokeje je totiž to, že malé dítě může být a zpravidla také je rovnocenným partnerem dospělému. Nezanedbatelné je i posilování vazeb mezi generacemi a možnost jiné zábavy než je pouze sezení u počítače.
Někteří členové klubu jsou více či méně pravidelnými účastníky Českého poháru. V současné době se plánuje sestavení družstva pro Mistrovství ČR družstev v delším časovém výhledu, je plánováno uspořádání jednoho turnaje Českého poháru právě v Teplýšovicích. THC Teplýšo-vice se i na tomto poli snaží rozvíjet sportovní a společenský duch mladé generace a důstojně tak reprezentovat svou obec po celé republice.
Více informací o THC Teplýšovice a dalších zajímavostech ze stolního hokeje je na serveru ČASG www.stolnihokej.cz.

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 23.6. 2017

Poskytnutí možnosti vyjádřit se k doplněným podkladům více zde »

Úřední deska 1.6. 2017

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2016 více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek