Kronikářství

Zpráva ze dne: 14.12. 2012

Dnešní doba vede k prohloubení zájmu o dějiny. Vedle velké historie lidstva, etnických skupin a národů se výrazně šíří a posiluje také vztah k dějinám zdánlivě malým.
Minulost místa, skupin obyvatel nebo osobností spjatých s lokalitou, různé místní činnosti  a události, které se v obci odehrály, dnes lákají. Stále se také zvyšuje zájem o dějiny rodiny a rodu. Dějiny nás obklopují a zároveň se neustále tvoří děním v každém nastávajícím, probíhajícím a vzápětí již uplývajícím okamžiku. Historií v běžném chápání se ale toto dění stává pouze tehdy, pokud je nějakým způsobem uloženo v paměti lidí. Kronika je jednou z forem záznamů historie.
Lze ji chápat jako odkaz generacím příštím. Naše obec se může právem pyšnit, že takový odkaz pro příští generace vlastní a vede. V kronice sepsané Dr. Karlem Pessrem nalezneme záznamy již z počátku 17. století.
Z kroniky vyčteme, kdo v kterém domě bydlel před více jak dvěma sty lety, komu a proč jej přenechal, či v kterém roce byl dům přestavěn. Tato část kroniky je i nejvíce žádanou a dotazovanou částí pro zdejší spoluobčany. Kronika dále líčí činnosti různých spolků, stavby silnic a objektů, kulturní a společenské dění či mapuje politické strany a zaznamenává volby do místní samosprávy. Neméně zajímavou částí jsou sepsané příběhy pamětníků.
 Druhá polovina 20. století, tak jako mnoha jiným činnostem, příliš nepřála a tak o této nechvalně proslulé době nemáme žádný písemný záznam. Jak již ale bylo zmíněno na začátku, dnešní doba skutečně vede k prohlubování zájmu o dějiny a tak se nám po mnoha letech podařilo pro obec sehnat kronikářku paní Renátu Procházkovou, která pokračuje v díle Dr. Pessra a střípek po střípku zachycuje dobu, která nebyla sepsána. Zároveň byla založena kro-nika nová, do které je průběžně zapisováno dění v naší obci. Nedílnou součástí obecní kroniky je velké množství historického materiálu a fotodokumentace.
Je potěšující zprávou, že mnoho spoluobčanů je k této činnosti nápomocno, rádo s kronikářkou spolupracuje a poskytuje pro nás velmi cenný historický materiál.
V srpnu 2010 kronikářka opět uspořádala besedu pro občany týkající se historie a kronikářství v naší obci.

Není určitě od věci zmínit, že vedle kroniky obce existují i kroniky různých spolků či organizací. Za zmínku určitě stojí kronika sboru dobrovolných hasičů, která existuje již 100let, kronika sokolská, kronika zdejší Základní školy a dokonce i pečlivě vedená kronika Mateřské školy.

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 23.6. 2017

Poskytnutí možnosti vyjádřit se k doplněným podkladům více zde »

Úřední deska 1.6. 2017

Návrh závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2016 více zde »

Aktuality 12.12. 2016

Bezpečnost na železnicivíce zde »

Aktuality 16.5. 2016

Vítání občánkůvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek