Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

20.9.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4.2.2016 Zápisy 2016
9.10.2015 Program zasedání Zastupitelstva obce Teplýšovice ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Teplýšovice
11.6.2015 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Teplýšovice k 31. 12. 2014 Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
22.1.2015 Zápisy 2015
3.2.2014 Zápisy 2014
6.2.2013 Zápisy 2013
« 1 2 3 4 » »|