Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

6.12.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Informace ve věci změn na úseku majetkových daní v souvislosti s účinností zákona o Finanční správě ČR
27.11.2012 Zápisy 2012 ze zasedání zastupitelstva obce
6.3.2012 Informace
24.12.2011 Zápisy 2011

ze zasedání zastupitelstva obce

« 1 2 3 4 » »|