Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

22.1.2015 Zápisy 2015
3.2.2014 Zápisy 2014
6.2.2013 Zápisy 2013
6.12.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Informace ve věci změn na úseku majetkových daní v souvislosti s účinností zákona o Finanční správě ČR
27.11.2012 Zápisy 2012 ze zasedání zastupitelstva obce
6.3.2012 Informace
« 1 2 3 4 » »|